W spotkaniu uczestniczył prowincjał ks. Wiesław Święch SCJ i wikariusz prowincjalny ks. Sławomir Knopik SCJ. W wygłoszonej podczas Mszy św. homilii prowincjał podkreślił, że dzieło głoszenia Słowa jest zawsze służbą Chrystusowi, a prawda, która głoszą misjonarze powinna być żywa w nich samych. Zauważył, że fundamentem autentyczności w przepowiadaniu Słowa Bożego jest zawsze pokora i głęboko przeżyta wiara.

„Powołanie, którym obdarzył nas Pan, wymaga od nas wciąż nowej odpowiedzi. Jedno z najważniejszych wymagań naszego apostolstwa Jezus objawił w przypowieści o dobrym pasterzu, w słowach: „znam owce moje, a owce moje mnie znają”. Zapytajmy szczerze samych siebie: czy znamy ludzi, których mamy ewangelizować?” – dodał kaznodzieja, zaznaczając, że grupa rekolekcyjno-misyjna stanowi wyjątkową wspólnotę osób i nie jest wolna od różnych doświadczeń, które niesie życie i aby im sprostać, potrzeba osobistej jedności z Bogiem.

Oprócz wyboru nowego dyrektora i zarządu, zapoznano się z proponowaną nowelizacją statutu grupy oraz wysłuchano sprawozdań z minionego czasu prac rekolekcyjnych. Określono także plany pracy na najbliższą przyszłość.

Ks. Zdzisław Płuska pochodzi z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bełchatowie, (ur. 3.11.1965 r.) Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej, potem w Radomsku do technikum elektrycznego. Po maturze, w 1986 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów, w którym
24 września 1987 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1994 r. i pracował dwa lata jako wikariusz i katecheta w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie. Następnie przez 12 lat był pracownikiem sekretariatu kontaktów z dobroczyńcami w stadnickim seminarium i i pełnił funkcję kapelana Hufca Podkrakowskiego ZHP. W tym czasie do 2009 r. prowadził stronę internetową Polskiej Prowincji Księży Sercanów. W 2008 r. został wikariuszem parafii św. Stanisława BM w Ostrowcu Świętokrzyskim Denkowie. Po roku zamieszkał w rektoracie sercanów w Glisnem będąc w grupie rekolekcyjno-misyjnej. Od trzech lat pełnił w niej funkcję wicedyrektora.

W nowym Zarządzie Misji i Rekolekcji Krajowych znaleźli się także: ks. Grzegorz Kurzaj (wicedyrektor), ks. Zenon Siedlarz (radny), ks. Józef Gaweł (radny)

---------------------------------------------------

Regularne zjazdy misjonarzy krajowych trwają od 1960 r., dzięki inicjatywie wieloletniego misjonarza ks. Stanisława Sidełki SCJ. Za jego kadencji dyrektora misji krajowych powstała także Rada Misyjna, będąca organem doradczym dyrektora.

W prowincji istnieje stała grupa misjonarzy i rekolekcjonistów, którzy na terenie Polski, ale także za granicą prowadzą różnorodne prace przepowiadania słowa Bożego. Oprócz charakterystycznych dla sercanów misji intronizacyjnych Serca Jezusowego, prowadzą w parafiach misje kanoniczne, Miłosierdzia Bożego, rekolekcje przed peregrynacją obrazu Jasnogórskiego, wizerunku Jezusa Miłosiernego i relikwii św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II oraz nawiedzenia relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque. Głoszą także rekolekcje adwentowe, wielkopostne, dla kapłanów, osób konsekrowanych, rekolekcje szkolne, ewangelizacyjne, powołaniowe, wakacyjne, dla młodzieży oraz dni skupienia. W posłudze misyjno-rekolekcyjnej zaangażowanych jest kilkunastu księży spoza ścisłej grupy misjonarzy.

W przyszłym roku minie 75 lat od pierwszych rekolekcji parafialnych, jakie wygłosił w Raciborowicach ks. Wincenty Turek i 70 lat od pierwszych misji intronizacyjnych Serca Jezusowego, które przeprowadził w Opatówku k. Kalisza. 70 lat temu ks. Wincenty Turek został mianowany pierwszym dyrektorem Misji i Rekolekcji Krajowych i w tym roku formuje się grupa misjonarzy i rekolekcjonistów, podejmujących regularne prace apostolskie przepowiadania słowa Bożego.

AS