"Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam". (1J 4,16)

O nas...

16 stycznia 2017 17:07

W Prowincji Polskiej Księży Sercanów istnieje stała grupa księży misjonarzy, którzy prowadzą rekolekcje i misje na terenie całego kraju. Specyfiką pracy rekolekcyjnej są misje intronizacyjne Najświętszego Serca Jezusowego związane z poświęceniem rodzin i parafii Bożemu Sercu. Misjonarze sercańscy wypracowali swój własny styl przepowiadania Słowa Bożego, który z czasem określono mianem „sercańskiego”. Ma on swe przełożenie na treścić głoszonych kazań, w których przewijała się tematyka miłości Jezusowego Serca, Jego kultu i adoracji wynagradzającej.

Księża Sercanie podejmują prace rekolekcyjne w ciągu całego roku, a szczególnie w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. Prowadzą także misje i rekolekcje w parafiach. Misje kanoniczne, misje i rekolekcje Miłosierdzia Bożego przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosierngo, misje i rekolekcje ewangelizacyjne, fatimskie, oraz misje przed peregrynacją obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, oraz wiele innych. Zgłoszenia prac prosimy kierować na adres Dyrektora Misji Krajowych. Informacje na temat zgłoszeń prac misyjno-rekolekcyjnych znajdują się w zakładce kontakt.

 

Aktualności

Terminarz Peregrynacji Obrazu MB Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej

Terminarz Peregrynacji Obrazu MB Jasnogórskiej w Parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej

Zakonczyła się peregrynacja obrazu w Diecezji Łowickiej trwała od 3 września 2016 roku. Następną diecezją, którą nawiedzi Ikona Matki Bożej Częstochowskiej jest Diecezja Warszawsko–Praska.

Pod znakiem Fatimy

Pod znakiem Fatimy

Wielkopostne rekolekcje w rektoracie w Glisnem były pod znakiem przypadającego w tym roku 100-lecia Objawień Fatimskich. Prowadził je ks. Zdzisław Płuska SCJ, dyrektor misji ludowych sercanów.

Rekolekcyjne dni wypełniły nauki nawiązujące do Orędzia Matki Bożej z Fatimy. Już w pierwszym dniu ks. Płuska podkreślił aktualność przesłania Maryi skierowanego za pośrednictwem pastuszków z Fatimy do całego świata.

DALIŚMY MISJOM SERCAŃSKI STYL

DALIŚMY MISJOM SERCAŃSKI STYL

Rozmowa z ks. Adamem Brzeźniakiem SCJ, wieloletnim misjonarzem ludowym i byłym Dyrektorem Misji Krajowych.

Polska Prowincja obchodzi w tym roku 70-lecie powstania. Przyjmuje się także, że w 1947 r. rozpoczęła się działalność rekolekcyjno-misyjna sercanów. Trzonem tworzącej się wtedy grupy byli tacy księża jak: Wincenty Turek, Franciszek Nagy, Stefan Rychlicki, Stanisław Sidełko, Franciszek Zawadziński. Jak z perspektywy 70 lat patrzy Ksiądz na tamte lata?

Rekolekcje misjonarzy pod znakiem Fatimy

Rekolekcje misjonarzy pod znakiem Fatimy

Pod znakiem Maryi z Fatimy, rozpoczęły się w dniu 8 stycznia br. w Zakopanem doroczne rekolekcje księży z grupy rekolekcyjno-misyjnej Księży Sercanów. Prowadził je o. Sylwester Cabała CSsR, dyrektor domu rekolekcyjnego w Lubaszowej.

Był to czas zatrzymania się, aby podczas nauk rekolekcyjnych, odprawianych nabożeństw, Mszy św. i osobistej modlitwy, wsłuchiwać się w głos Boga.

70 lat w służbie misji i rekolekcji

70 lat w służbie misji i rekolekcji

W tym roku mija 70 lat od zaistnienia w Polskiej Prowincji Księży Najświętszego Serca Jezusowego grupy misjonarzy krajowych, na czele której stanął pierwszy jej dyrektor – ks. Wincenty Turek SCJ.

Ewangelia dnia

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Mk 3, 7-12 Podziw tłumów dla Jezusa

Oficjalna strona sercańskich Misjonarzy Krajowych