Tylko spojrzenie w Serce Jezusa, które kocha prawdziwie, szczerze poszukuje zagubionych, mimo zgorszenia faryzeuszów, tylko takie Serce może być ratunkiem dla na-szej cywilizacji, która staje się cywilizacją śmierci, a ma być przecież cywilizacją miłości!

Szukajmy i my zagubionych, jak pasterz, jak ta uboga kobieta i naśladujmy Jezusa, który to poszukiwanie zagubionych czyni programem naszego duchowego ży-cia na kolejny miesiąc do następnego I Piątku miesiąca.