W czasie ośmiu dni misyjnych, ks. Pietrzak i ks. Płuska przygotowywali parafię do zawierzenia Bożemu Sercu. Błogosławili dzieci, modlili się za zmarłych parafian, spotykali się na naukach stanowych z matkami i ojcami rodzin, z dziećmi, młodzieżą szkolną i pracującą.

W licznych nabożeństwach: odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, nabożeństwa przebłagalnego za grzechy osobiste i grzechy świata, mówili o wierności Bogu i wielkiej miłości Boga do człowieka, który zaprasza go ustawicznie do współpracy i powołuje do świętości.

W piątek cała parafia i wszystkie jej stany zostały oddane Bożemu Sercu w akcie zawierzenia. Następnie, o godzinie 21.00, przed poświęconymi wcześniej w kościele obrazami Jezusowego Serca, wszystkie rodziny parafii ponowiły ten sam akt oddania i zawierzenia siebie we własnych domach. Duszpasterze natomiast, w kościele parafialnym i przy biciu dzwonów modlili się, łącząc się duchowo z rodzinami. W sobotę, całe dzieło przeżytych misji św. zawierzone zostało Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wieczór sobotni zgromadził wszystkich przy pomniku Jana Pawła II, w dzień rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową.

Tu odśpiewano „Barkę”, delegacje samorządowe złożyły kwiaty i zapalono znicze. Następnie ku upamiętnieniu duchowego dziedzictwa Jana Pawła II, które Polakom zostawił w testamencie, wysłuchano jego słów o krzyżu, wierności Bogu i naszej narodowej tożsamości, które wypowiedział podczas pielgrzymki do Ojczyzny 6 czerwca 1997 r., w Zakopanem:

”Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka (...).”

Misje Intronizacyjne NSPJ w Policach. W roku 25-lecia powstania parafii św. Kazimierza Królewicza w Policach, w ramach rocznicowych wydarzeń podkreślających jubileusz, w dniach od 10 do 17 października 2010 r. odbyły się Misje Intronizacyjne Najświętszego Serca Jezusowego, które przeprowadzili księża sercanie: ks. Wiesław Pietrzak i ks. Zdzisław Płuska. Dorośli, młodzież i dzieci oddali się opiece Serca Bożego.


W roku 25-lecia powstania parafii św. Kazimierza Królewicza w Policach, w ramach rocznicowych wydarzeń podkreślających jubileusz, w dniach od 10 do 17 października 2010 r. odbyły się Misje Intronizacyjne Najświętszego Serca Jezusowego, które przeprowadzili księża sercanie: ks. Wiesław Pietrzak i ks. Zdzisław Płuska. Dorośli, młodzież i dzieci oddali się opiece Serca Bożego.

Pomysł zorganizowania Misji Intronizacyjnych w ramach jubileuszu 25-lecia parafii powstał u proboszcza, ks. Waldemara Gasztkowskiego, podczas pielgrzymki do Paray-le-Monial, w kaplicy objawień Bożego Serca, św. Małgorzacie Marii Alacoque. Do przeprowadzenia misji zaprosił Księży Sercanów.

W czasie ośmiu dni misyjnych, ks. Pietrzak i ks. Płuska przygotowywali parafię do zawierzenia Bożemu Sercu. Błogosławili dzieci, modlili się za zmarłych parafian, spotykali się na naukach stanowych z matkami i ojcami rodzin, z dziećmi, młodzieżą szkolną i pracującą.

W licznych nabożeństwach: odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, nabożeństwa przebłagalnego za grzechy osobiste i grzechy świata, mówili o wierności Bogu i wielkiej miłości Boga do człowieka, który zaprasza go ustawicznie do współpracy i powołuje do świętości.

W piątek cała parafia i wszystkie jej stany zostały oddane Bożemu Sercu w akcie zawierzenia. Następnie, o godzinie 21.00, przed poświęconymi wcześniej w kościele obrazami Jezusowego Serca, wszystkie rodziny parafii ponowiły ten sam akt oddania i zawierzenia siebie we własnych domach. Duszpasterze natomiast, w kościele parafialnym i przy biciu dzwonów modlili się, łącząc się duchowo z rodzinami. W sobotę, całe dzieło przeżytych misji św. zawierzone zostało Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wieczór sobotni zgromadził wszystkich przy pomniku Jana Pawła II, w dzień rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową.

Tu odśpiewano „Barkę”, delegacje samorządowe złożyły kwiaty i zapalono znicze. Następnie ku upamiętnieniu duchowego dziedzictwa Jana Pawła II, które Polakom zostawił w testamencie, wysłuchano jego słów o krzyżu, wierności Bogu i naszej narodowej tożsamości, które wypowiedział podczas pielgrzymki do Ojczyzny 6 czerwca 1997 r., w Zakopanem:

”Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka (...).”

W dalszej części uroczystości odśpiewano pieśń o krzyżu, a potem w procesji ulicami miasta przeniesiono nowy krzyż misyjny na plac przykościelny. Tam został uroczyście poświęcony wobec zgromadzonych wiernych i postawiony we wcześniej przygotowanym dla niego miejscu. „Ten krzyż, wskazuje nam kierunek i wyznaczam nam cel. Staje w tym miejscu na pamiątkę odbytych misji świętych oraz jako niemy misjonarz, który będzie wszystkim przypominał o miłości Chrystusa do każdego człowieka i osobistych postanowieniach, które zrodziły się w tym świętym czasie misyjnym” – powiedział w kazaniu przy krzyżu ks. Wiesław Pietrzak. Misje zakończyły się w niedzielę błogosławieństwem udzielanym przez misjonarzy po każdej Mszy Św.

ZP


Police to około 34-tysięczne miasto w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin. Na terenie powiatu polickiego funkcjonuje dekanat Police, w skład którego wchodzi 6 parafii.

Parafia św. Kazimierza Królewicza w Policach jest najmłodszą w mieście. Mieści się przy ulicy Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, na osiedlu Anny Jagiellonki.  Parafię erygowano 22 czerwca 1985 r. Po 1991 rozpoczęto budową nowego kościoła. W 1992 wylano pierwsze fundamenty a od czerwca 1993 w surowych murach świątyni zaczęto odprawiać msze święte. 8 czerwca 1994 został wmurowany akt erekcyjny budowy kościoła przez ks. bpa. Mariana Kruszyłowicza. W kwietniu 1996 roku główna bryła kościoła została ukończona a latem 1997 dach poryto dachówkami. W połowie 1999 roku na sygnaturce kościoła zawisły 3 dzwony parafialne poświęcone przez Jana Pawła II. Świątynie zaprojektowano by mogła pomieścić w całym wnętrzu ok. 5 tys. a w ławach ok. 1 tys. wiernych.