Jako czciele Bożego Serca prowadzimy w szerokim zakresie zarówno misje jak i rekolekcje parafialne różnego typu. Wśród nich szczególne znaczenie mają misje intronizacyjne NSPJ w ramach których dokonujemy zawierzenia parafii i wszystkich Rodzin Bożemu Sercu.